Ваня Вълкова

Ваня Вълкова, художник, графичен дизайнер и автор (поезия, есе, арт критика).

Ва­ня Въл­ко­ва е за­вър­ши­ла сп. „Скулп­ту­ра“ и „Пространствен и рекламен дизайн“ в Националната ху­до­же­ст­ве­на­ ака­де­мия и „Мул­ти­ме­дийни технологии“ в Сво­бод­ния фа­кул­тет на ТУ, Со­фия. Спе­ци­а­ли­зи­ра във фон­да­ция Бау­ха­ус, Гер­ма­ния.

От 2019 има е Магистър по ,,Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство", катедра ,,Изобразително изкуство " на СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". 

Работи  като графичен и мултимедин дизайнер. Като артист се изявява в областта на дигиталната графика, фотографията, new me­dia art и на съ­вре­мен­на­та скулп­ту­ра.

Три години е била автор в рубриките „Архитектура“, „Дизайн“ и „Изкуство“ в сп. „in­tro“. Периодично е публикувала  в онлайн медията „Момичетата от града“.

Редактор е в списание ,,Нова социална поезия" 

Стихотворения и текстове на Ваня са публикувана в различни офлайн и онлайн списания за литература.  

Член на сдружение ХАРТА harta.bg в екип „Публични събития“ и в еки­п „Медии“ на електронното списание на ХАРТА

 

Статии от автора

„Баухаус“ не е Bauhaus 17 септември, 2019
Леонардо да Винчи и трите Джоконди 7 юни, 2019
Има ли образи на НЛО в християнската живопис? 28 октомври, 2016
Светлината на деня 22 декември, 2015
Смъртта като модна икона 15 юли, 2015
Възнесение Господне 21 май, 2015
Любящата майка 27 декември, 2013
Страстната седмица: Градината на Мира и Реда и градината на скръбта и угнетението 2 май, 2013
Темата „Рождество“: Няколко художествени прочита от миналото до днес 19 декември, 2012
Залети от образи 19 декември, 2012
18072012 – кодът на промененото българско битие 22 юли, 2012
Историята на Рождество като сувенир 30 декември, 2011
Образът на жената в БГ рекламите 9 декември, 2011
Наблюдения върху образа на семейството в БГ рекламата 30 ноември, 2011
Къде е истинският мир 25 август, 2011
Великден от миналото столетие 26 април, 2011
Трансформираната природа и фактът на Възкресението 22 април, 2011
Градски рекламни кодове 1 януари, 2008
Рождественският сюжет: начин на употреба 22 декември, 2005
Християнство и модернизъм 24 май, 2005
Огненият зародиш на Модернизма 26 април, 2005