Арно Бакхаус

Arno Backhaus

Арно Бакхаус е германски художник, автор на пърформанси и автор на песни – нестандартен творец. Автор е на множество афоризми с провокативен характер, някои от които Бакхаус написва на малък плакат и стои с тях по улиците.

Арно Бакхаус: Вярвам на онова, което виждам.

Надписът гласи: „Вярвам в онова, което виждам!“