Звездата на Спасението

Уилям Пейли пише популярни апологии на Твореца

280 години от рождението му

Един творец винаги оставя своя характерен почерк в творбите си. Този феномен на човешката култура вдъхновява християнските апологети да развият различни аргументи за съществуването на Бога, като изхождат от определени характеристики на Неговото творение. Т.нар. телеологичен аргумент подчертава реда и целесъобразността, на които се натъкваме навсякъде в природата, и изтъква, че те могат да се обяснят най-добре с един премъдър, разумен и планомерен Създател. Телеологични аргументи, макар и в неразгърнат вид, срещаме още у библейските автори – например, цар Давид (Пс. 19:1-6) и ап. Павел (Рим. 1:20). Подходът става особено популярен през XVII-XVIII век, със зараждането на модерната наука и чрез последователните усилия на някои учени и духовници. Сред последните е и англичанинът Уилям Пейли (William Paley).

Монахът Антоний основава Киево-Печорската лавра

950 години от смъртта му

При най-успешните трансплантации в медицината се използват тъкани, максимално подобни на тъканта в приемащия организъм. Подобен принцип можем да открием и в християнската духовност. Когато християнството е официализирано в Киевската Рус през 988 година, с кръщението на княз Владимир, богати хора правят дарения за изграждането на манастири. Първоначално това става по византийски образец, но скоро се оказва, че този тип монашество някак не е в съзвучие с темперамента на източните славяни.

България като блян

България – това е огромно изобилие вкусна храна. България е здраве и жизненост, усилен труд и енергично забавление. България има чисто небе и ярко слънце. Има сурови, страховити планини за покоряване; дълбоки, тъмни гори за преброждане; бурно море за плуване, бъбрещо на нежния бряг; дълбоки, криволичещи дерета, мамещи покрай разпенени потоци нагоре към диво, самотно уединение.

Научното и духовно наследство на една феноменална личност

Четири века от рождението на Блез Паскал

„Когато Господ реши да „насипе“ на някого (от Своите дарби), Той го прави без мярка.“ Като дете бях чувал тази поговорка. Не знам кой я е измислил, но тя се потвърждава от живота на немалко личности в историята на християнството. Сред тях е и Блез Паскал – човек с изключителни приноси към природните науки и математиката, богослов и същевременно блестящ апологет.

Галилей се изправя пред Инквизицията

390 години от процеса срещу него

Мнозина определят Галилео Галилей (1564-1642) като баща на модерната наука. Трудно е да се изброят, дори накратко, заслугите му за нейната поява и бурно развитие към края на XVI и през XVII век, в епохата на т. нар. „Първа научна революция“. През 1613 година той става един от първите изследователи, насочили към небето пет години по-рано изобретения в Нидерландия телескоп. Нещо повече, Галилей усъвършенства прибора и това му позволява да наблюдава подробности от лунната повърхност, да открие слънчевите петна, най-големите 4 спътника на Юпитер, фазите на Венера и пръстените на Сатурн (макар и видими просто като точки). Неговите изследвания дават мощен тласък на по-нататъшен напредък в астрономията – по съвременни оценки, трудът му „полага основите за много от модерните космически мисии и телескопи“.