Александър Александров

alexander

Александър Александров е роден през 1972 година в Плевен. Завършва магистър-инженер в ЛТУ. Придобива магистърска и докторска степен по Теология в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Интересите му са в областта на православното богословие, както и в сферата на информационните технологии. Работи като софтуерен инженер. Член е на екипа на ХАРТА, женен, с две деца.