Възнесение Господне

Исус Христос

Днес е Възнесение Господне и денят на нашия Спасител, Спасов ден.

Този празник задава връзката между изкуплението на човека и възстановяването на неговото единство с Първопричината на съществуването му, с неговото онтологично начало и смисъл.

Две „движения“ от Божия страна – слизане и въздигане – са осветлени от две взаимно свързани събития. Рождество Христово е слизането на Бога Слово на земята и Неговото ипостасно съединяване с човешката природа, която очиства в Богочовека Исус Христос. Възнесението е възхождането Му обратно на небето, връщане там, откъдето изначално е бил и е дошъл, като Той възкачва и обновената и изкупена човешка природа до Божественото единство.

В Библейския текст Христос се обръща към учениците си

Йоан 6:62

62. Тогава, какво ще кажете, ако видите Човешкият Син да възлиза там, гдето е бил изпърво?

Йоан 14:2–18

2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
4. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
5. Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
8. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
9. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
11. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.

Деяния 1:6–11

6. И тъй, като се събраха питаха го и казваха: Господи, в това ли време щеш да възстановиш царството в Израил?
7. А той им рече: Не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт.
8. Но вие ще приемете сила когато слети Дух Светий на вас, и ще ми бъдете свидетели и в Ерусалим, и във всичка Юдея и Самария, и до край земята.
9. И това от как рече, те като гледаха, възнесе се, и облак го поде изпред очите им.
10. И като стоеха та гледаха на небето когато възлезваше той, ето, двамина человеци с бели дрехи застанаха пред тех,
11. които и рекоха: Мъже Галилеяни що стоите та гледате на небето? Този Исус който се възнесе от вас на небето ще дойде тъй както го видехте да отхожда на небето.

Нов коментар