Димитър Коруджиев

Димитър Коруджиев е роден в София през 1941 г. Завършва българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като редактор в сп. „Пламък“, сп. „Съвременник“, в. „Народна култура“, изд. „Български писател“. Има над 20 книги, най-известните от които са „Градината с косовете“, „Домът на Алма“, „Фантазия за Сашо Сладура“, „Християнската свобода“. Един от основателите на СДС. Председател на Движение „Християнско възраждане“, което развива широка дейност по вероучение.

Статии от автора