Джон Ленокс

John Lennox

Джон Ленокс е професор по математика и философия на науката в Оксфорд. Роден е и израства в Северна Ирландия. Получава първата си докторска степен от Университета в Кеймбридж през 1970 г. в областта на теория на групите. Има над 70 публикации в рецензируеми математически списания и две монографии.

Джон Ленокс говори свободно немски, френски и руски и изнася множество лекции на теми, свързани с наука, религия и етика. В тази връзка посещава многократно Русия и други бивши социалистически страни, както преди, така и след падането на желязната завеса. Автор и съавтор е на много книги на апологетични теми, четири от които: „Християнството – опиум или истина?“, „Дефиниция на християнството“, „Ключови библейски понятия“, „Погребала ли е науката Бога?“ са преведени и издадени на български.

Джон Ленокс защитава християнския светоглед в няколко публични дебата срещу публични застъпници на атеизма като Кристофър Хичинс и Ричард Доукинс.