Франсис Шефър

Francis Schaeffer

Франсис Шефър (1912–1984) е американски евангелски богослов и философ. Известен е като основателят на общността L’Abri (прибежището) в Швейцарските Алпи, чиято цел е да създава достъпна среда за дискусии на светогледни и значими за живота теми. Автор е на много книги, засягащи теми в областите на богословие, общество и култура.