Андре Жид

André Gide
picture_andre_gide

Андре Пол Гийом Жид (1869-1951) е френски писател, хуманист и моралист, награден с Нобелова награда за литература през 1947 година „за неговите задълбочени и художествено значими текстове, в които проблемите и положението на човека са представени с безстрашна любов към истината и изострена психологическа проницателност“. Кариерата на Жид се простира от началото на символисткото движение до появата на антиколониализма между двете световни войни. Произведенията на Жид са вдъхновение за писатели като Албер Камю и Жан-Пол Сартър.