Мартин Бубер

Martin Buber

Мартин Бубер (1878–1965) е роден в еврейско семейство във Виена. Следва философия във Виена, Лайпциг, Берлин и Цюрих. Известно време е активен деец на ционисткото движение. Издава юдейско религиозно списание, преподава юдейска религиозна философия във Франкфуртския университет (1924–1933) и прави нов превод на Стария Завет на немски език. През 1938 г. емигрира от Германия в Палестина (Израел) и става професор по социална психология. Умира в Ерусалим.

Статии от автора

Аз и ти 28 юни, 2004