Тодор Велчев

Тодор Велчев

То­дор Вел­чев е ро­ден през 1968 го­ди­на в ате­ис­тич­но се­мей­ство. През 1990 г. при­ема хри­с­ти­ян­ската вяра, след самостоятелно изминат духовен път. През 1994 г. за­вър­шва фи­зи­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Ох­рид­ски“, където работи от 2001 г. като преподавател (доцент в ка­тед­ра „Ас­т­ро­но­мия“). Изнасял е множество лекции и беседи и е участвал в публични дискусии, представящи християнския възглед по редица въпроси от областта на науката, културата и обществения живот. Съосновател на сдружението за християнска апологетика ХАРТА (2003 г.) и автор на публикации в електронното списание harta-bg.info.

Статии от автора

Фруменций, епископът на Етиопия 11 март, 2024
Робърт Гроустест: епископът - експериментатор 25 февруари, 2024
Княз Александър Невски: един измислен светец 28 януари, 2024
Уилям Пейли пише популярни апологии на Твореца 1 октомври, 2023
Научното и духовно наследство на една феноменална личност 14 август, 2023
Староверците в Русия и техният пръв мъченик 11 август, 2022
Църковни празници и календар 22 март, 2022
„Добро утро“ от Путин 7 март, 2022
„Изберете живота!“ 10 януари, 2022
Съборната личност в един разпокъсан свят 15 септември, 2021
Избори по време на чума 12 април, 2021
Многостранната личност на Неофит Рилски 9 януари, 2021
Физиката като призвание – в миналото и сега 19 юни, 2020
Тържественото обратно броене 3 януари, 2020
Физика и богословие – в търсене на диалога 20 юли, 2019
Папа Франциск в България: „Не се бойте да бъдете светци“ 11 май, 2019
От Големия взрив към големите въпроси (част 3) 7 март, 2019
От Големия взрив към големите въпроси (част 2) 20 февруари, 2019
От Големия взрив към големите въпроси (част 1) 6 февруари, 2019
Претенциозно за лъжите 3 юли, 2018
„Синдромът на малките“ и малкото стадо 3 март, 2018
Кратка история на рождествените химни 22 декември, 2017
От Вакарел до Харвард и обратно 13 декември, 2017
Ужасната нощ на св. Вартоломей 24 август, 2017
Кога се е родило конгрешанството? 19 юни, 2017
Радикалният Михаел Затлер и мъченическата му смърт 17 май, 2017
А ние проповядваме разпнатия Христос 31 октомври, 2016
Защо умря, Господи? 29 април, 2016
Съжалявам, Айнщайн, теорията ти е вярна! 31 март, 2016
Рождествена настройка 23 декември, 2015
Съединение и независимост 3 септември, 2015
Бракът на Мария Браун 11 юни, 2015
Да прокараш мост 3 юни, 2015
Петдесетница: празник на раждането, единството и „протеста“ на Христовата църква 28 май, 2015
Седмият печат 15 май, 2015
1000 пъти лека нощ 3 май, 2015
За ролята на религиозната етика и морал 1 май, 2015
Страстите Христови 17 април, 2015
Магията на киното 17 април, 2015
Съдът на(д) един народ 1 февруари, 2015
Как беше съкрушен националният елит на България 28 януари, 2015
Рождество Христово, истината и властта 23 декември, 2014
Про-тестът като тласък към реформация на Църквата и обществото 31 октомври, 2014
Тежкото духовно наследство на комунизма 9 септември, 2014
Цивилизационният избор и Солунските братя 22 май, 2014
Ранобудните 2 ноември, 2013
Българското Ватерло 7 септември, 2013
Чудо за един месец 15 юли, 2013
Поздрав за най-българския празник 24 май, 2013
„Черният смях“ като алтернатива 13 януари, 2013
Хуманизъм, наука, религия: тяхната взаимовръзка в съвременното общество 7 януари, 2012
Британският премиер за Библията и християнските ценности 20 декември, 2011
Злите сили не спят 7 септември, 2011
Преброяване на малкото стадо 2 август, 2011
Младост и зрялост 28 юли, 2011
В търсене на битието българско... 27 юли, 2011
Съвременният свят, надеждата и Възкресение Христово 16 април, 2009
Преди Коледа в една „коледна страна“ 23 декември, 2008
Основи на християнския възглед за творението 1 декември, 2008
ХАРТА на кино: „Катин“ – за злото, човешкото достойнство и паметта 24 юли, 2008
Проблемът „вяра–разум“ в историята на християнската цивилизация 14 август, 2007
Предизвикателствата на Ницшевия Заратустра 14 август, 2006
Народната вяра в българското езиково творчество 7 февруари, 2005
Библейски изрази и поговорки в българската народна култура 6 декември, 2004