Данаил Игнатов

Данаил Игнатов

Данаил Игнатов е пастир на Първа Евангелска съборна църква в София от 2006 до 2016 г. От 2003 до 2015 г. е председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България (СЕСЦБ).

Завършва архитектура през 1974 г. във ВИСИ София. До 1991 г. работи като проектант и като научен сътрудник в областта на архитектурата, градоустройството, териториалното устройство и опазването на паметниците на културата .

През 1997 г. завършва богословско образование в Свободния факултет по евангелско богословие в град Во сюр Сен, Франция. Преподава Патрология и История на Църквата във Висшето богословско училище „Илайъс Ригс“ към СЕСЦБ и във Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ) в София. От 1999 до 2003 г. е ректор на ВЕБИ.