Даниел Топалски

Даниел Топалски е роден през 1974 г. в град Плевен. Завършил е Юридическия и Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Кирил и Методий“. Служи като пастир в Евангелска методистка епископална църква в град Варна, председател на Централното ръководство и суперинтендант на Евангелска методистка епископална църква в България.

Даниел Топалски е доктор по богословие с дисертация на тема: „Възгледът на братята Уесли за освещението и християнското съвършенство“. Професионалните му интереси са в областите на догматиката и църковната история. Женен с една дъщеря.

Статии от автора