Норман Гайслър

Norman Geisler

Норман Гейслър (р. 1932) е влиятелен американски апологет и (съ)автор на над 60 книги и на стотици статии. Защитава докторат по философия в католическия университет Лойола (Чикаго, САЩ). В продължение на 50 години е университетски преподавател; изнасял е лекции и е участвал в публични дебати в 26 страни. Един от основателите на Южната евангелска семинария (Southern Evangelical Seminary) в Шарлот, Северна Каролина (САЩ). Сред най-известните му книги са: Christian Apologetics (1976),Introduction to Philosophy: A Christian Perspective (1980), Miracles and the Modern Mind: A Defense of Biblical Miracles (1991), Baker's Encyclopedia of Christian Apologetics (1999),Systematic Theology, Vol. 1–4 (2002–2005).

Статии от автора