Редакционен екип

За списанието

Списание HARTA-BG.INFO е издание на сдружение ХАРТА, гражданска неполитическа организация с идеална цел. Сдружението се стреми да провокира градивен диалог в българското общество по значими и актуални теми, като същевременно представя и защитава християнския светоглед като разумен и адекватен подход към проблемите на днешния свят. Списанието се издава от 2004 година и се поддържа на доброволна основа.

Редакционен екип

Екип
  • Александър Александров
  • Ваня Вълкова
  • Ивайло Атанасов
  • Наталия Христова (главен редактор)
  • Орлин Станчев
  • Павел Кръстев

Редакционна политика

В съгласие с медийната политика на сдружение ХАРТА, в списанието се публикуват приоритетно текстове:

  • с апологетичен характер: „хвърлящи мост“ между християнския светоглед и читатели, които не го познават или споделят.

  • с богословски характер: целящи да разкрият истината за Бога и Неговите действия в човешката история и в живота на отделния човек.

  • с публицистичен характер: разглеждащи конкретни житейски и морални измерения на битието на съвременния българин.

Публикации

Списание HARTA-BG.INFO е отворено за публикации по широк кръг от теми, които са в съгласие с редакционната политика, издържани са в стилово отношение и публикуването на които не би представлявало нарушение на авторското право. Отделните мнения и становища, изказани от авторите на публикациите, не ангажират задължително всеки член на екипа или редколегията като цяло.

Ако желаете да публикувате свой текст в HARTA-BG.INFO, пишете ни чрез формуляра за контакт. Хонорари на авторите не се заплащат.

Свържете се с нас

Чрез нашия формуляр за контакт можете да ни изпратите също така запитвания, препоръки и критики относно списание HARTA-BG.INFO или да споделите информация и впечатления с редакционния екип.