Илия Бешков

Илия Бешков (1901–1958) е един от най-забележителните български художници на XX век. Известен е със своите карикатури, осмиващи зараждащия се в началото на века тоталитарен режим в България.