Н. Т. Райт

Nicholas Thomas Wright

Н. Т. Райт е един от во­де­щи­те бо­го­сло­ви в све­то­вен ма­щаб и бивш епис­коп на Дъ­рам към Ан­г­ли­кан­с­ка­та цър­к­ва. По­на­сто­я­щем е про­фе­сор в Уни­вер­си­те­та Сейнт Ан­д­рюс в Шот­лан­дия. Преподавал е Нов завет също така в университетите Кеймбридж, Макгил и Оксфорд. Той е автор на много книги и публикации, сред които има както задълбочени академични библейски изследвания, така и много книги, написани на популярен език. Автор е също така на текстовете на музикалните произведения от Пол Спайсър, Easter Oratorio и Advent Oratorio.

Н. Т. Райт е роден в град Морпет, графство Нортъмберланд, Великобритания, през 1948 г. Женен е и има четири деца.