Дейвид Дуън

David Doughan

Дейвид Дуън е плодовит писател, редактор и член на The Tolkien Society. Редактирал е неговото списание "Малорн", както и лингвистичния му бюлетин "Кетар".

Статии от автора