Наталия Христова

Наталия Христова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като адвокат в областта на гражданското право. Интересува се от литература, поезия и театър. Любител на пътешествия в планината. Член е на екипа на ХАРТА.