Мариана Атанасова

Мариана Атанасова е с магистърска степен по физика от Софийския университет. Занимава се в областта на физика на плазмата. Работи като ст. асистент в Департамента за езиково обучение на СУ. Като най-трудни решения в живота си определя: на първо място това да предаде живота си на Христос (непосредствено след студентските си години), а на второ – да се омъжи за Ивайло Атанасов (през 2007 г.) Обича да общува с хора и не обича еднообразието. Член е на екипа на ХАРТА.

Статии от автора