Джоузеф Локонт

Joseph Loconte
picture_joseph_loconte

Д-р Джоузеф Локонт е директор на Центъра за американски изследвания „Б. Кенет Саймън“ към фондация „Херитидж“. Той работи и като старши научен сътрудник по въпросите на християнството и културата в Кралския колеж в Ню Йорк. Той е автор на бестселъра на New York Times A Hobbit, a Wardrobe, and a Great War: How J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis Rediscovered Faith, Friendship, and Heroism in the Cataclysm of 1914-1918 (Harper Collins, 2015 г.) и носител на наградата за най-добра статия за 2017 г. от Tolkien Society за статията си How J.R.R. Tolkien Found Mordor on the Western Front.