Владимир Райчинов

Влади Райчинов

Влади Райчинов е преводач на художествена и богословска литература. Член е на Съюза на българските журналисти и на редакционните колегии на вестник „Зорница“ и на списание „Витания“. Понастоящем е председател на Българско евангелско дружество. През декември 2014 г. е ръкоположен за проповедник към Съюза на евангелските баптистки църкви в България. Служи в пастирския екип на Първа баптистка църква (София). От май 2017 г. е избран за заместник председател на Обединените евангелски църкви (ОЕЦ) в България.

Статии от автора