Осуалд Чеймбърс

Oswald Chambers

Осуалд Чеймбърс е протестантски проповедник и библейски учител, представител на Движението за святост (Holyness movement). Мисионер в Япония (1906) и основател на Bible Training College (1911) в Лондон, обучаващ мисионери. През Първата световна война служи в Египет като капелан от Християнската асоциация на младите мъже (YMCA). Умира след операция, от остър белодробен кръвоизлив.