Йоан Златоуст

Св. Йоан Златоуст (349–407) е един от най-великите проповедници и богослови в историята на християнството, автор на многобройни тълкувания на Библията. Роден в Антиохия във военно семейство, той получава отлично образование по реторика и гръцка литература, но след обращението си към християнството се отдава на отшелничество и изучаване на Библията. Служи като презвитер в Антиохия, а през 398 г. приема, с голяма неохота, да стане архиепископ на Константинопол. Твърд противник на конформизма на Църквата спрямо светската власт, на два пъти е отстраняван от длъжността си под натиска на императрицата. Изпратен в изгнание в Абхазия, умира по пътя от изтощение.

Публикации от автора в България:

  • Девет слова за покаянието, София 1994
  • Избрани беседи върху Евангелието според Йоан, София 2003