Ричард Фостър

Ричард Фостър

Richard Foster
Ричард Фостър

Ричард Фостър е американски протестантски богослов и популярен автор на книги и статии. Има докторска степен по пастирско богословие от Fuller Theological Seminary. Централна тема на творчеството му са духовният живот и изграждане на вярващите. През 1982 година основава неправителствената и неденоминационна организация Renovare (лат. „обновление“), с основна цел да насърчава духовния растеж на християните чрез молитва, размишление върху Библията, поклонение, пост и мълчание.