Видео от ХАРТА

Видеозапис на лекцията „Един, Едно или Трима в едно?“ (източният монизъм и християнското учение за Триединството), организирана от сдружение ХАРТА и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Лектор: Елис Потър (Швейцария, САЩ)

Дискусия с д-р Тодор Велчев от сдружение ХАРТА, преподавател в катедра Астрономия, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Историкът на изкуството Стюарт Къри и музикантът Керст разглеждат съвместно темата „Великденският разказ в изкуството и музиката от Античността до съвременността“ — едно динамично представление, включващо музика на живо, коментар и мултимедийна презентация.

Лекция и дискусия с д-р Уйлям Едгар. Размишления за завръщането на хуманизма по стъпките на херменевтичните философи, особено във френски контекст. Специално внимание е отделено на „умерените хуманисти“, които наследяват Дерида и Фуко.

Лекцията е част от поредицата „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011. Личността на Исус Христос и историческите сведения за това как първите християни са гледали на Него – като на самия Бог.

Лекцията е част от поредицата „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011. Представени са археологически открития, разкриващи живота на християните от I и II век.

Чрез тези три кратки видео-материали ще ви заведем задочно на едно специално място в Кеймбридж, Англия. Там, с помощта на специалистите, ще се запознаем с някои от документираните свидетелства за случилото се около първия Великден в историята.

Една банда, просъществувала повече от 30 години, способна да препълни който и да е стадион на всеки един континент. U2 не престава да провокира фенове и критици – както с посланията на песните си, така и с живота си. Какво казват тези особняци, които едни определят като достойни за преклонение, а други като лицемери, с текстовете си? Има ли еднозначен отговор? Какво стои отвъд хоризонта на сценичните образи и често противоречивата медийна информация?

Темата за гражданското общество е важна и постоянно обсъждана от медии и политици. Ние обаче не искаме да политизираме дискусията, а напротив – да се насочим към необходимите условия да се прави политика изобщо. Политиката е само средство за устройване на едно общество и за осъществяване на неговите въжделения. Но ако самото общество е болно и е изгубило посока и смисъл, не може да се очаква, че и най-добрата политика, дори водена от най-добрите политици, ще го спасят. Може ли християнските принципи и ценности да изиграят такава спасителна роля?

За разлика от рационалистичния и прагматичен Запад, в България духовността често се мисли чрез понятия като вътрешно размишление и съзерцание, потапяне в дълбините на душата и мистицизъм. Каква е стойността на такива духовни практики и дали те са автентично християнски? Водят ли медитацията и други източни техники към същата крайна цел? И най-вече, дали съществува еднозначна взаимовръзка между религиозната доктрина и духовната практика?

Публична лекция на Елис Потър на 23.01.2008 г., София, Дом на Федерацията на научно-техническите съюзи в България

Лекция от д-р Брус Литъл, професор по философия на религията в Югоизточната баптистка богословска семинария (САЩ) и изследовател в L. Russ Bush Center for Faith and Culture. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“

Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“, Софийски университет, 28 април 2007 г.

България остава единствената страна на Балканите без болнични свещеници! Духовната работа със страдащи хора, особено ако са невярващи, не се поддава на догматични постановки или заучени схеми. Посланието на отец Йонов към такива хора е: „Не е важно дали има Бог, а дали Го има в твоя живот.“ Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.

Краткото изследване на многобройните примери от новинарския поток показва определена еволюция в публичния образ на злото. Най-напред то се представя като нещо привлекателно и интересно, после като нещо банално и, най-сетне, като нещо непреодолимо. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.

Овластеният човек носи лична отговорност за промъкването на злото в държавната практика. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“, Софийски университет, 28 април 2007 г.

Наличието на зло в света не е в противоречие с вярата в съществуването на любящ и справедлив Бог. Бог е подчинил сътворения свят не само на природни, но и на морални закони. Нарушаването им има своите последствия, които често засягат не само нарушителите. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“.