Археологическите факти и вярата на ранните християни (Питър С. Уйлямс)

Дата на събитието

Личността на Исус Христос и историческите сведения за това как първите християни са гледали на Него – като на самия Бог.

Представени са археологически открития, разкриващи живота на християните от I и II век.

Лекция, част от „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011

http://harta.bg/public/plovdiv-2011

Питър С. Уилямс е преподавател в Gimlekollen School of Journalism and Communication, Норвегия. Възпитаник на Cardiff University (BA), Sheffield University (MA) и the University of East Anglia (MPhil), където защитава магистърска теза „Обективните дефиниции на истина, знание, доброта и красота по отношение на Божието естество“ Участва в дискусии и дебати по теми, свързани с различните светогледи, проблема „вяра – разум“, както и по проблеми на философия на науката.

Книги от Питър С. Уилямс:

Като автор:

  • A Sceptic’s Guide to Atheism (Paternoster, 2009);
  • I Wish I Could Believe in Meaning: A Response to Nihilism (Damaris, 2004);
  • The Case for Angels (Paternoster, 2002);
  • The Case for God (Monarch, 1999).

Като съавтор:

  • Tony Watkins, Peter S. Williams, Anna Robbins, Clive Thorne and Tom Price, The Matrix Revelations: A Thinking Fan’s Guide to the Matrix Trilogy (Damaris, 2003);
  • Steve Couch, Tony Watkins and Peter S. Williams, Back in Time: A Thinking Fan's Guide to Doctor Who (Damaris, 2005).

Кратки анотации на английски на книгите от Питър С. Уилямс могат да бъдат открити тук.