„Теорията“ и „практиката“ на духовността във всекидневния живот

Дата на събитието

За разлика от рационалистичния и прагматичен Запад, в България духовността често се мисли чрез понятия като вътрешно размишление и съзерцание, потапяне в дълбините на душата и мистицизъм. Каква е стойността на такива духовни практики и дали те са автентично християнски? Водят ли медитацията и други източни техники към същата крайна цел? И най-вече, дали съществува еднозначна взаимовръзка между религиозната доктрина и духовната практика?

http://harta.bg/public_events/566

This is a recording of the first of two public lectures Ellis Potter gave in Sofia, Bulgaria, in October 29 & 30, 2008. The title of his first lecture was: "Outward Expression of the Inner Essence: The "Theory" and "Practice" of Spirituality in Everyday Life."

You can find more about the specific event and the speaker at http://harta.bg/public_events/566 (in Bulgarian).