Видео от ХАРТА

Живеем в обстановка на засилваща се хибридна война срещу Европа, европейските ценности и европейското духовно наследство. Все по-явни стават опитите да се инструментализира християнството и, в частност православието, за отявлено политически цели. Невежеството или недостатъчната осведоменост относно другите изповедания са благодатна почва за това. Сдружение ХАРТА подкрепя инициативата „Християни против религиозния екстремизъм“ в усилията да се противостои на такива тенденции.

Музиката и текстът на песента „Не нам“ е на група „Техилла“ от гр. Силистра. Аранжимент и изпълнение: Стийв Панкрац. Тектът е част от Псалм 115 (по слав. 113).

Въпросът за разделението между държава и църква изглежда отдавна решен в демократичните общества: гражданската държава не се подчинява на религиозни авторитети и същевременно не се намесва в живота на религиозните общности. Принципът изглежда приемлив и за двете страни, но дали трябва да се тълкува в смисъл на безучастност и незаинтересованост на вярващите от държавните и обществените дела?

Музикалната програма в изпълнение на Кристина Василева (сопран) и маестро Йосиф Герджиков (пиано) включва произведения от западната църковна традиция, свързани с възхвала на Богородица/Дева Мария, съпроводени с кратък музикален коментар от маестро Йосиф Герджиков. (Виж интервюто с Христина Василева и Йосиф Герджиков.)

Публична дискусия, организирана от сдружение ХАРТА с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев. Дискусията се състоя в градската библиотека на Асеновград на 24 февруари, 2015 г.

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“ в Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

Темите, привличащи вниманието на гражданите и политиците по повод предстоящите избори за европарламент обикновено са от икономически, международен и социален характер. Встрани от фокуса на общественото внимание обаче остава друг фундаментален аспект на европейската идея и европейската интеграция, засягащ въпроси от етически и ценностен характер. Именно те вълнуват избирателите, които се самоопределят като християни (около 79 % от населението на страната, по данни от последното преброяване).

Целта на тази дискусия, включваща различни лица от протестите, е да се внесе яснота относно същността на протестите, а също и относно обществените процеси, които стоят в тяхната основа; да се покаже пред обществото многоликостта и същевременно моралното единство на протестиращите; да се излъчи силно и убедително медийно послание към различните пасивни групи в обществото; да се обнови мотивацията за протест, като се вдъхне увереност в справедливостта и националната значимост на каузата.

Видеозапис на втората публична дискусия от поредицата „Накъде, Българийо? Докога, Господи?“, с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев.

Видеозапис на въпросите и изказванията след първата публична дискусия от поредицата „Накъде, Българийо? Докога, Господи?“, с участието на адв. Наталия Христова и д-р Тодор Велчев. Самата дискусия за съжаление не е записана.

Видеозапис на лекцията „Един, Едно или Трима в едно?“ (източният монизъм и християнското учение за Триединството), организирана от сдружение ХАРТА и Философско-историческият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
Лектор: Елис Потър (Швейцария, САЩ)

Дискусия с д-р Тодор Велчев от сдружение ХАРТА, преподавател в катедра Астрономия, Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Историкът на изкуството Стюарт Къри и музикантът Керст разглеждат съвместно темата „Великденският разказ в изкуството и музиката от Античността до съвременността“ — едно динамично представление, включващо музика на живо, коментар и мултимедийна презентация.

Лекция и дискусия с д-р Уйлям Едгар. Размишления за завръщането на хуманизма по стъпките на херменевтичните философи, особено във френски контекст. Специално внимание е отделено на „умерените хуманисти“, които наследяват Дерида и Фуко.

Лекцията е част от поредицата „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011. Личността на Исус Христос и историческите сведения за това как първите християни са гледали на Него – като на самия Бог.

Лекцията е част от поредицата „Какъв Иисус откриваме под пластовете на времето? Вярата на ранните християни и историческите факти“, „Нощта на музеите“, Пловдив 2011. Представени са археологически открития, разкриващи живота на християните от I и II век.

Чрез тези три кратки видео-материали ще ви заведем задочно на едно специално място в Кеймбридж, Англия. Там, с помощта на специалистите, ще се запознаем с някои от документираните свидетелства за случилото се около първия Великден в историята.

Една банда, просъществувала повече от 30 години, способна да препълни който и да е стадион на всеки един континент. U2 не престава да провокира фенове и критици – както с посланията на песните си, така и с живота си. Какво казват тези особняци, които едни определят като достойни за преклонение, а други като лицемери, с текстовете си? Има ли еднозначен отговор? Какво стои отвъд хоризонта на сценичните образи и често противоречивата медийна информация?

Темата за гражданското общество е важна и постоянно обсъждана от медии и политици. Ние обаче не искаме да политизираме дискусията, а напротив – да се насочим към необходимите условия да се прави политика изобщо. Политиката е само средство за устройване на едно общество и за осъществяване на неговите въжделения. Но ако самото общество е болно и е изгубило посока и смисъл, не може да се очаква, че и най-добрата политика, дори водена от най-добрите политици, ще го спасят. Може ли християнските принципи и ценности да изиграят такава спасителна роля?

За разлика от рационалистичния и прагматичен Запад, в България духовността често се мисли чрез понятия като вътрешно размишление и съзерцание, потапяне в дълбините на душата и мистицизъм. Каква е стойността на такива духовни практики и дали те са автентично християнски? Водят ли медитацията и други източни техники към същата крайна цел? И най-вече, дали съществува еднозначна взаимовръзка между религиозната доктрина и духовната практика?

Публична лекция на Елис Потър на 23.01.2008 г., София, Дом на Федерацията на научно-техническите съюзи в България

Лекция от д-р Брус Литъл, професор по философия на религията в Югоизточната баптистка богословска семинария (САЩ) и изследовател в L. Russ Bush Center for Faith and Culture. Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“

Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“, Софийски университет, 28 април 2007 г.