Духовната работа с наркозависими (Роберто от РЕТО)

Дата на събитието

„Духовната работа с наркозависими“

Роберто, представител на Рехабилитационния център за наркозависими „Рето“

Част от конференцията на Сдружение ХАРТА „Злото и страданието: техните лица в съвременното общество“

Софийски университет, 28 април 2007 г.

harta.bg/public_events/461