Свидетелството на експертите за възкресението на Исус

Дата на събитието

Чрез тези три кратки видео-материали ще ви заведем задочно на едно специално място в Кеймбридж, Англия. Там, с помощта на специалистите, ще се запознаем с някои от документираните свидетелства за случилото се около първия Великден в историята.

Тиндейл Хаус е център за библейски изследвания в Кеймбридж. Там работят неголям брой изследователи, специалисти в областта на библейските документи: историческите източници, на които се основава текстът на Библията в различните й преводи.

Целите на центъра обаче съвсем не се свеждат само до академичната общност и дейности. Стремежът е да се предоставят различни възможности за използване на ресурсите, с които разполага центърът. Това е от полза за всеки, който се интересува от библейските събития, но няма достатъчно знания или достъп до специализирана литература. Един от материалите, предназначен за широка публика, са следните видео-клипчета, които ви представяме, снабдени с български субтитри, публикувани в youtube и на сайта на центъра.