Астрономия и астрология

Дата на събитието

„Астрономия и астрология“ – д-р Тодор Велчев, преподавател в катедра Астрономия, на СУ „Климент Охридски“ (Източник: pokayanie.info)