Поезия и християнски търсения

В поредицата „Образ, звук и слово“ предлагаме две стихотворения, свързани с Рождествените празници. Творбите принадлежат на две съвременни поетеси с различни християнски търсения: Здравка Шейретова и Ваня Вълкова.

Наложилата се мека художествено-поетична линия, почти винаги в мерена реч и предполагаща сантиментално усещане за празника, много пъти изпразва неговото истинско значение и смисъл: спиране и прекъсване на историята и слагане на ново начало, нова ера, нов мироглед, нови търсения отвъд баналността на ежедневното, консуматорското и забавно-миловидното. А християнството изгражда нови пространства и нови творчески търсения.

Рождество (худ. Жорж дьо Ла Тур / Georges de La Tour , XVII век)
Рождество (худ. Жорж дьо Ла Тур / Georges de La Tour , XVII век)

Здравка Шейретова

КОЛЕДНО СЪРЦЕ

Очите на вярата изглеждат
точно като онова момиче
което всеки ден зад ъгъла
протяга и двете си ръце
за милостиня
но хората вече нямат очи за виждане
в тях живее самодоволството
и ръце нямат за ръкостискане
заети да разопаковат измамното си щастие
и крака нямат, с които по Пътя да вървят
обувките на безразличието са тежки
и те не намират пътя към онова момиче
което вече има само една ръка
протегната за милостиня
защото в другата държи коледното си сърце
и много иска на нас да го дари.

15 декември 2017 г.

-----

„Семейството на художника“, Джорджо де Кирико / Giorgio de Chirico
„Семейството на художника“, Джорджо де Кирико / Giorgio de Chirico

Ваня Вълкова

НИЩО НЕ Е КОЛЕДА

Нищо от всичкото не е Коледа
В моловете
По улиците
на разнообразните изкривявания
на пространството, въпреки
красивите многократни пренареждания
на витрините, отвъд
времето между 20.00 и 22.00.

Нищо невидяно и преживяно
Не е и не може да заеме
обвивката и формата,
без излишни панделки и прах от злато, нищо.

Коледа е нищожност на времево затишие
Степен на отдалеченост от синдрома на работохолика
Бездомашен и без домашна прислужница
Без добра вечеря и часове за четене
Нищност на обозначението на значимостта,
без знак, през потока от разкази.

Нищо пред портата на градината в мрака
и прахта на града, с архитект от родословието на Каин
Мегаполис от множествености-други-пространства
на желанията-невъзможности за утеха.

Нищо не е Коледа
Не е заместник на Рождество на словото,
трансформирано в плътта на тлението.
Нищо не е смислено и реално, без това означение.

декември 2017 г.

Нов коментар