Рождество Христово

Песен девета, из "Трипеснеци на Рождество Христово"

Христос с Дева Мария

Адаме, ликувай и весели се, Давиде,
защото от двата ви корена се ражда Творецът,

отварящ дверите на царството, Едема,
той идва, за да се роди във пещерата земна
от Девата пречиста.

Христос се ражда – славете го! – в пещерата Витлеемска.
Едемът се отваря – ликувай ти, Адаме!
Потомката Давидова проклятието съкруши.
Тя ражда истинното слънце,
във плът заченала, без семе.

Радвай се, о, Витлееме, приготвящ пещерата!
Когото небесата не побират – във нея се побира.
Пастири изумени ангелска песен трепетно възпяват:
„Цар небесен в пещера земна от Девата се ражда!“

Илюстрация: http://www.shutterstock.com/

Нов коментар