Наука, вяра и предразсъдъци

Уводна статия

Светлината се движи по-бързо от звука.
Затова някой хора изглеждат блестящо, докато не ги чуем да говорят.

Този анекдот е както забавен, така и правдив. Като че ли се опитва да ни обърне внимание на две неща: склонността ни като човешки същества към предразсъдъци и първичната ни нагласа като жители на 21 век на всеки въпрос да търсим научно обяснение. В настоящия втори брой на списание ХАРТА искаме да се докоснем по своеобразен начин и до двете теми.

Чрез блестящите си постижения през последните три столетия науката излиза от средите на образования елит и навлиза в бита на всеки човек. Така наречената научно-техническа революция диктува тенденции в политиката и икономиката, и днес светът продължава да се променя с незатихваща динамика. На фона на много несигурности едно нещо изглежда сигурно: научните методи на познанието работят. В процеса на натрупване на положителен и отрицателен опит от разнообразните технически приложения, методите на природните науки, и по-точно на тези с техническа насоченост, се обособяват в ясна система със собствени правила и изисквания.

Изненада ли е тогава, че т.нар. научен метод се превръща в основен арбитър на всеки въпрос, целящ да разграничи истина от лъжа? Доколко това е възможно? До къде се простират границите на „научните“ обяснения? Има ли въобще такива граници? Може ли науката да отговори на основни светогледни въпроси като: кой съм аз? Какъв портрет можем да нарисуваме на човека с помощта на помагалата, които ни предоставя науката? Какви са предизвикателствата, които развитието на модерата наука поставя пред християнския светоглед? Къде са точките на напрежение между научното познание и Библията?

Това са част от въпросите, засегнати в статиите от този брой. Предразсъдъците, които имаме било към науката, било към Библията се коренят в голяма степен в непознаване на техните методи и цели. Ще се опитаме да дадем различни гледни точки на различни автори, без да изграждаме единно становище по засегнатите въпроси, но като запазим във фокус тяхното светогледно приложение. Пожелаваме ви приятно четене. Очаквайте в близко бъдеще и останалите статии в броя.

Нов коментар