Откъси от „Дневници“ на Ал. Шмеман

На 13 септември т.г. се навърши едно столетие от рождението на о. Александър Шмеман. По този повод публикуваме кратки откъси от неговите "Дневници", публикувани на български от издателство "Фондация Комунитас" през 2011 година.

За християнството и културата (160 стр.)

Проверката – не на Христос, не на Евангелието, не и на Църквата в последната ѝ същност (тази, която е даденост и не зависи от никакви приемания), а на историческите форми на християнството... – е в културата, създавана и вдъхновявана от него. Културата на конкретната епоха – това е огледалото, в което християните трябва да виждат самите себе си, степента на своята вярност към „едното потребно“, към „победата, която побеждава света...“. Те обаче обикновено дори не поглеждат в това огледало, смятат това нещо за „недуховно“ и „нерелигиозно“ (какво са например невъзможните в примитивизма си декламации [от духовни лица] против театъра и литературата), въпреки че кръвната, необходимата връзка на християнството с културата съвсем не е в това, щото християнството да бъде правено „културно“ и по този начин привлекателно и приемливо за „културния“ човек. Тъкмо културата обаче (не биологията, нито физиологията, нито „природата“) е светът, който християнството съди, изобличава и в крайна сметка преобразява. Да, то е над културата, но не може да бъде под нея или вън от нея. Самото понятие за Царството Божие е в състояние да „взриви“ културата, но цялата работа е там, че „вън“ от културата не е възможно нито да го разберат, нито да го чуят, нито да го приемат.

За личността, родината и национализма (207 стр.)

Имайки „родината“ си във Франция и бидейки част от руския „народ“, в крайна сметка почувствах като моя държава САЩ. И какво следва от всичко това – „съборна личност“? Освен родината (връзката с която не аз съм избирал и която поради това ми е „дадена“, която представлява факт) може би всичко останало. В този смисъл (най-важния) – това е Църквата, а в останалите (вторични и неизключващи се един друг) смисли – това е руският народ, Америка, емиграцията и по-малките „единици“ (семейството, разбира се...). В богословски план това може да бъде изразено като възможността всяка личност (ипостас) да ипостазира различни природи (усии). Тоест личността сама по себе си е „съборна“ – тя може и е длъжна да събира в себе си и да съединява разделеното по „природа“ и теоретично не познава предел на това „събиране“, или по-точно, на неговата пълнота в Христос, в Богочовека, Който съединява в Себе Си всичко. По този начин личността е също така и преодоляване на ограничеността на всяка „природа“ и следователно представлява съд над нея. Всеки „национализъм“ е отказ от този съд, подчиняване на личността спрямо природата, докато смисълът и силата на личността е в това, щото да победи, да очисти и да преобрази природата.

Христос, консерватизмът и революцията (310 стр.)

Ритъмът на падналия свят, това е Законът – това, с което обществото огражда себе си от разрушителния хаос, създаден от греха и падението. Всичко в епохата на закона – и културата, и религията, и политиката – в определен смисъл служи на закона и го изразява. Това е и „стилът“ в изкуството, и моралът в религията, и йерархията в обществото. Така в съответствие със „закона“ върви и изграждането, но тъй като в основата си е все пак „оградителен“, той неизбежно предизвиква не само противодействието на „злото“ и на „греха“ (тоест на престъплението), но и неизкоренима жажда у човека за „благодат“ – за свобода, за безграничност, за дух... Законът (по ап. Павел) предизвиква неизбежен стремеж към себепреодоляване... Тогава започва и кризата, която при това е очевидна, преди всичко в религията, в културата, в „политиката“. Това означава, че същите онези сили, които са породени от закона като преграда и ограждане от хаоса, започват да отричат и разрушават самата преграда в името на онова, което е по-високо от закона. Тъй като светът обаче остава паднал, на тези сили не им е дадено нищо да „създадат“ и те остават безблагодатни, двусмислени и дори самата насоченост към доброто се оказва разрушителна ... В „падналия“ свят няма и не може да има изход от този ритъм, нито негова сублимация и преодоляване. По този начин законът изразява правдата на „падналостта“, тоест истината за нея, и със самото това действие се явява прав. Кризата изразява правдата на търсенето, на жаждата за свобода – и в това е неговата правда. Правдата на консерватизма (само че консерваторите това не го знаят и не го чувстват) е тъжна, песимистична правда. Защото знанието за греха, за неговата разрушителност и неговата сила, е знание за този хаос, който е зад всяка преграда. До още по-голяма печал и трагедия обаче води „радостта“ от кризата, тъй като това е лъжлива радост, която приема за „благодат“ и „свобода“ лъжеблагодатта и лъжесвободата. Консерватизмът е печален и тежък, „революцията“ е ужасна и страшна, тя винаги е Петдесетница на дявола. Има само една криза, която е благодатна и спасителна, и това е Христос, защото само от тази криза се лее и благодат, и свобода. В Него е изпълнен Законът, но е изпълнена и Революцията... Точно затова обаче е толкова ужасно, когато самото християнство натежава до закон или се претворява в революция. Защото в това е и целият негов смисъл – че то е излизане от самия този ритъм, нагоре към висините. То е възможност да се живее с правдата на революцията вътре в закона (тоест в „падналия свят“) и с правдата на закона (който в падналия свят отразява строя на битието) – вътре в революцията. Защото както законът е „в името“ на онази правда, с която живее революцията, така и революцията е „в името“ на правдата, с която безсилно живее законът... По този начин християнството се оказва тяхно съвпадение, една coincidentia oppositorum1, и този „синтез на закона и революцията, изпълняването им един в друг – именно това е и Царството Божие, самата правда, самата истина, самата красота, тъй като е Живот и Дух...

Християнството е загубило радостта (753 стр.)

Какво е загубило християнството, преди откърмения от самото него свят да се „отдръпне“ от него и да започне свой съд над християнската вяра? Загубило е радостта, но отново не „природната“ радост (както и природната любов), не радостта, която е оптимизъм, не радостта от земното щастие, а онази Божия радост, за която Христос е казал, че никой няма да ни я отнеме. Само тази радост знае, че Божията любов към човека и света не е жестока, и го знае затова, защото самата тя е от това „абсолютно“ щастие, за което ни е създал Бог. Християнството (а не Църквата в своята мистична дълбочина) е загубило своето есхатологично измерение, обърнало се е към света като „закон“, като „съд“, като „изкупление“ и „раздаване на справедливост“ – като религия на „задгробния свят“ и накрая е забранило „радостта“ и е осъдило „щастието“. И тук няма разлика между Рим и Калвин – светът просто е въстанал против християнството в името на земното „щастие“ и цялото му вдъхновение, цялата му мечта, всички негови утопии и идеологии и др. под. – та трябва ли това да се доказва? – са всъщност „земна есхатология“. Парадоксът на историята на християнството е в това, че – веднъж престанало да бъде „есхатологично“ – то е направило „есхатологичен“ света! ... Светът е създаден от Щастието и за щастие и всичко в него „вещае“ това щастие и към него всичко призовава, всичко за него свидетелства със самата си „крехкост“. В падналия, загубил щастието, но въпреки това тъгуващ за него и въпреки всичко чрез него живеещ свят християнството е открило и подарило щастие, изпълнило е – в Христос – този свят с щастието като „радост“. След което самò го е „заключило“. И тогава светът е възненавидял християнството (именно християнския свят) и се е върнал към своето си „щастие“. Но вече отровен от нечуваното обещание за абсолютно щастие, е започнал да строи това щастие, да „прогресира“ към него и на него – бъдещото – да подчинява настоящето... А ето че сега, затваряйки този кръг, самото християнство – за да си завоюва обратно своето място в света и в историята – приема тази земна есхатология и започва да уверява себе си и другите, че именно към това земно щастие то всъщност винаги се е и стремило и че за нищо друго не са учили нито Христос, нито Църквата.

То е разцепено на „консерватори“ (тъгуващи по религията на закона и въздаване на справедливост, която самите те са създали) и „прогресисти“ (служещи на бъдещото земно щастие), но ето кое е любопитното: и едните, и другите не ненавиждат нищо така, както призива към радостта и напомнянето за онази „велика радост“, с възвестяването на която и с подаряването на която започва Евангелието, с която християнството живее (радвайте се, радвайте се в Господа и пак ще кажа – радвайте се!) и която (а не някаква награда) чака. Едните казват: „Как може да се радваме, когато милиони хора страдат! Трябва да се „служи на света“... Другите казват: „Как можем да се радваме в този свят, който лежи в злото?“. И не разбират, че ако в някакъв миг (който тайно и скрито продължава със светците) Църквата е победила света, то го е победила само с Радостта и с Щастието.

  • 1. Съвпадение на противоположностите. (Б.р.)

Нов коментар