KMihailov

За мен Христос не е метафора.
И в мит да го вградя не мога –
погребан във легенда стара
как би възкръснал Той от гроба?

Христос е жив, по-жив от мен,
а аз, аз трябва да умирам –
все повече и всеки ден.
Додето се превърна в извор.

Подбраната творба е от четвъртата поетична книга на Калин Михайлов - Нужен“ (изд. Мисия Възможност, София, 2016).

Доц. д-р Калин Михайлов (род. 1966 г., в София) е литературовед, есеист и поет, преподавател по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор e на книгите „Стихотворения“ (1991), „Тихи трипове“ (1998), „Мориак и Бернанос – два романни свята между насилието и любовта“ (2006), „Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти“ (2007), „Християнство и идентичност“ (2007), „Християнската литература – между вписването и отграничаването” (2013), „Нужен“ (2016).

Целият материал е достъпен в рубриката "Образ, слово и звук" на списание ХАРТА: Нужни стихове | Списание ХАРТА (harta.bg).