Комунистическата Голгота на Църквата (Венцислав Каравълчев)

Дата на събитието

Лекцията на Венцислав Каравълчев започва от минута 27:00.

„Комунистическата Голгота на Църквата“ (директна връзка до времето с лекцията вътре в клип – 27:00 мин)

Венцислав Каравълчев, СУ „Св. Климент Охридски“

Венцислав Каравълчев е роден в Бургас през 1967 г. Завършва Духовната акадечия, сега Богословски факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г. Специализира богословие в Швейцария – Женевски университет, Италия – Грегориански университет и Гърция – Атински университет (Богословски факултет), както и Ислям и мюсюлмано-християнски отношения в Англия – Бирмингамски университет. В същия университет завършва и Мисионерския институт към CSM (Church Mission Society). От 2001 г. работи като мисионер към CSM Oxford. По тази програма, в продъжение на 3 години, е преподавател в Батумската духовна семинария – Грузия.

През м. декември 2009 г. сп. „ХАРТА“ публикува на страниците си статията му „Рождество Христово (история на празника)“, посветена на подробен и задълбочен анализ на историческите източници относно честването на един от най-големите християнски празници в историята на църквата. Автор е на редица публикации в сп. „Християнство и култура“ и сайта www.dveri.bg.

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“

Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

http://harta.bg/public_events/669