Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол (Адриана Любенова)

Дата на събитието

„Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол“

д-р Адриана Любенова, ПУ „Паисий Хилендарски“

Д-р Адриана Любенова заминава за САЩ едва 15-годишна, където завършва средното и висшето си образование. След 16-годишно пребиваване там (през 2006 г.), решава да се върне в България. Първата магистратура, която завършва след завръщането си в родината е църковна живопис. Естествено свързана с нея е втората ѝ специалност „богословие“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. След нея завършва магистратура по археология с реставрация и консервация в същия универитет. През месец май 2014 г. защитава дисертация на тема „Мозаичното изкуство в късноантичния Филипопол IV–VI в.“ в Института по изследване на изкуствата при БАН. Преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра „Теология“.

Част от серията лекции „Щрихи от християнската история на Пловдив и страната“

Нощта на музеите и галериите – Пловдив, 2014 г.

http://harta.bg/public_events/669