Постинг за ФБ
Александър Солженицин: Линията, разделяща доброто от злото пресича сърцето на всеки човек.
 
Александър Солженицин

„Нека читателят захлопне тук книгата, ако очаква, че тя ще бъде политическо разобличение. Де да беше толкова просто! – има някъде черни хора, вършещи злонамерено черни дела, и се иска само да ги различим от останалите и да ги ликвидираме. Ала линията, разделяща доброто от злото, пресича сърцето на всеки човек. И кой би унищожил макар и частица от собственото си сърце?…“

А. Солженицин, Архипелаг ГУЛАГ