Немският концептуален артист и автор на песни Арно Бакхаус е известен с провокативните си, но дълбоки сентенции. В случая той обръща внимание на една от трагедиите на съвременния човек: обезличаването. Последното често се случва неусетно – не в резултат от съзнателно подражателство, а чрез попиването на готови образци от медийния поток и масовата култура.