Постинг за ФБ
 

Когато мислим за етиката на практикуването на аборт, един от основните въпроси, който излиза на преден план е по какъв начин определяме кой е човек или човешка личност. Стефани Грей, защитник на правото на живот на човешкия ембрион преди раждането, задава този, както и много други важни за този дебат въпроси в своя лекция в централата на Гугъл (т.нар. „Разговори в Гугъл“) от 20 април, 2017 г.

„Наистина, едноклетъчният човешки ембрион не е разумен, мислещ и осъзнат в този момент, но той в крайна сметка не е способен на тези неща, или да бъде такъв, поради възрастта си. Да съпоставим това, да кажем, с една амеба. Амебата не е разумна, мислеща и осъзната. Защо? Защото амебата няма мозък. А защо няма мозък? Не защото още не го е развила, а защото не е в нейната природа да развие мозък; защото не е в нейната природа да бъде мислеща. С други думи, амебата не е разумна, мислеща и осъзната заради онова, което тя е. Докато човешкият ембрион не е разумен, мислещ и осъзнат заради това на каква възраст е той.

Това ме връща към въпроса за човешките права. Кой има човешки права? Не е ли необходимото условие за това просто да бъдеш човек? Ако например говорехме за правата на жените, условието да имаш това право би било да си жена. Ако говорехме за правата на детето, условието за това би било да си дете. Така че когато говорим за човешки права, необходимото условие да имаш това право е просто да си човек, а не човек на определена възраст. И така, въпросът е, трябва ли разбирането ни за личност да е основано на това на каква възраст е някой или трябва да е основано на това какво представлява той.

Вижте цялата лекция