Дотам и обратно или пътешествията на един съвременник през източната духовност и християнството

Дата на събитието

„Дотам и обратно или пътешествията на един съвременник през източната духовност и християнството“

Публична лекция на Елис Потър на 23.01.2008 г., София, Дом на Федерацията на научно-техническите съюзи в България

Личният духовен път на Елис Потър от дзен-будистки монах (в продължение на близо 15 години) до християнски служител и преподавател е най-добрата препоръка за тази проява. Лекцията представлява принципно сравнение между монистичния светоглед, стоящ в основата на източните религиозни философии, и християнския възглед за Бога като Троица. Показано е, че единствено християнството дава удовлетворителен отговор на копнежа на човека за лично общение с един жив и личностен Бог.

harta.bg/public_events/564