Постинг за ФБ
 

Франсис Шефър пише една от последните си книги A Christian Manifesto1 (Християнски манифест) като отговор на „Комунистическия манифест“ (1848) от Карл Маркс и Фридрих Енгелс и „Хуманистичен манифест“ (документи, публикувани през 1933 и 1973 г. от различни автори). В нея той определя светския хуманизъм като вид религия, при която „човекът е мярката за всички неща“ и която води до светоглед, много различен и противопоставящ се на християнския. Тази „хуманистична религия“, пише Шефър, е нещо различно и не бива да се бърка с хуманитаризма, хуманитарните науки или любовта към хората.

Разсъждавайки за влиянието на светогледа върху държавното устройство Шефър пише:

Трябва да разберем, че светогледът на Реформацията води в посока към свобода на управлението. Хуманистичният светоглед обаче неизбежно води в посока към етатизъм (централизирана държавна власт, б.пр.). Това е така, защото хуманистите, понеже нямат Бог, трябва да поставят нещо в центъра и това нещо неизбежно е обществото, правителството или държавата. Русия е съвършеният пример за това.

  • 1. Schaeffer, Francis, A Christian Manifesto: Christian principles for secular politics, Crossway (1982).