Злото и страданието около нас

Уводна статия

Злото около нас

Живеем в общество, в което насилието и агресията са неразделна част от ежедневието ни. Пошлост и цинизъм заливат жълтите страници на масовата преса. Зле прикрита омраза струи от изявленията на „водещите“ политици. Злото лукаво наднича иззад вулгарните призиви на набързо скалъпени реклами, уютно се е настанило в изпълнените ни с лъжа и недоверие взаимоотношения, умело манипулира помислите ни, показва озъбеното си лице в кървавите схватки на най-новите компютърни герои, по които са прехласнати децата ни. Дотолкова сме свикнали с присъствието му в живота ни, че отдавна сме престанали да го забелязваме. Приемаме го с апатия и примирение. Разпознаваме го рядко и само, когато ни разтърси с изключителната си жестокост и систематичност. Обвиняваме за съществуването му дълбоко деформираната същност на света, в който се налага да живеем. Почти не размишляваме за него и рядко задаваме въпроси.

Какво е Злото? Дали е просто отсъствие на Добро или е негов антипод, който осмисля и определя същността му? Къде са неговите корени? Има ли достатъчна причина, която да оправдае съществуването му в свят, основан от волята на велик и всемогъщ Бог, за който вярваме, че е всеопрощаващ, добър и справедлив? Защо страдаме при сблъсъка си със злото? Присъствието на Бога и злото в света – парадоксална ли е тази на пръв поглед несъвместима комбинация? Кога няма зло?

Християнската позиция по тези актуални и вечни теми от живота на човека, в различните аспекти от неговото съществуване, е предмет на първия ни тематичен брой, който имаме удоволствието да ви представим. За първи път от съществуването на нашето списание, поставяме на вниманието ви проблематика по конкретна тема, която ще се опитаме да разгледаме от различни гледни точки и аспекти – от задълбочените богословски разсъждения до злободневните проблеми и практичните насоки за решаването им, основани на един и същи светоглед.

С настоящия Брой 1 поставяме началото на нов подход при представянето на конкретна тема или проблем. Надяваме се материалите в него да ви провокират да продължим дискусията по темата и във форума на списанието.

Очаквайте и следващите ни броеве! Приятно четене!

Нов коментар