Първата книга в Америка, посветена на педагогическите методи

250 години от издаването ѝ

Когато една вечер Кристофър Док не се връща вкъщи от училище, разтревожени хора започват да го търсят. Накрая го откриват мъртъв, както бил коленичил за молитва. Това напълно отговаряло на неговия характер. Всяка вечер той се молел по списък за всеки от учениците си, като просел Господ да му прости, ако в нещо е онеправдал или пренебрегнал детето, а също да му помогне на следващия ден да се справя по-добре. Милият учител, чието всекидневие било поделено между две менонитски училища в Пенсилвания, би потънал в пълно забвение днес. Името му обаче влиза в историята на християнството отвъд океана поради един важен факт – Док е авторът на първия учебник по педагогика, издаден в британските американски колонии.

Учителят-менонит по всяка вероятност е бил емигрант от Германия. Произведението му носи немското заглавие Schul Ordnung, което буквално означава „За реда в училище“. Пътят на тази книга до първите ѝ читатели бил дълъг. Под ръководството на Кристофър Док се учел и синът на издателя Сауър от Джърмантаун, Пенсилвания. Сауър старши оценил високо добрите резултати, постигнати от Док спрямо неговите ученици – и то чрез насърчение, мотивиране и мило отношение. Учителите по онова време разчитали изцяло на насаждането на страх и на бичуване на провинилите се. От своя страна, Док целял детето да изгради характер, най-вече по пътя на дискусията и убеждението. Той не отричал и ползата от наказанията, но методите му били по-меки от типичните за епохата. Например, понякога той налагал на ученик, който ругаел и псувал, да свърши определена тежка работа или пък го поставял да седи сам на чин.

Кристофър Док се моли за учениците си
Кристофър Док се моли за учениците си (художник: Том Шенк; източник: Shirleyshowalter.com)

Впечатленият Сауър старши настоява Кристофър Док да напише книга, в която да разясни методите си. Учителят е готов с ръкописа към 1750 г., но не позволява публикуването му в продължение на цели 20 години. Той не иска книгата да излезе от печат, докато е още жив – за да не си мисли някой, че се опитва „да си издигне паметник“. Все пак Док позволява на своя издател да публикува по-кратки негови статии. Сред тях особена известност придобиват Сто необходими правила на поведение за децата и Сто християнски правила за деца. Накрая порасналият Сауър младши, наследил бизнеса на баща си след смъртта му, действа решително и публикува книгата на своя учител на 3 август 1770 г.

Така Schul Ordnung става първата по рода си монография, излязла в Америка. Към онзи момент няколко европейски педагози вече са издали подобни произведения.

Един от модерните подходи, които Док въвежда в двете си училища, е учениците да обменят своите есета и сами да сравнят как се е справил другият. Той отбелязвал високите постижения на учениците си, като им подарявал саморъчно направени рисунки с мастило, в стила на народния жанр „фрактура“1. Призовавал и родителите да помагат – като награждават децата за успешната работа в училище с похвали, дребни пари и... пържени яйца. Признавал, че „различните деца изискват различен подход“, защото „порочността при младежта се проявява по твърде много начини“.

Фрактура от Кристофър Док
Фрактура от Кристофър Док (източник: Wikipedia)

В чест на смирения Кристофър Док менонитите в Пенсилвания наименуват своето частно висше училище в град Лансдейл „Академия Док“.

Превод с допълнения: Тодор Велчев
Съвместно издание с в. Зорница, бр. 8, 2020 г.

1 По едноименния калиграфски шрифт. Б.пр.

Нов коментар