Постинг за ФБ
 

В едно свое есе, публикувано в The Illustrated London News през 1905 г. английският публицист Г. К. Честъртън пише следното:

„Колко странно, че постоянно мислим за образованието като за нещо, свързано с четене и писане! Защо? Истинското образование се състои в това да нямаш нищо общо с неща като четене и писане. То се състои най-малкото в това да си независим от тях. Истинското образование се състои именно във факта, че виждаме отвъд символите и простите механизми на епохата, в която се намираме. Образованието се състои именно в разбирането за една постоянна простота, която прозира зад всички цивилизации – животът, който е нещо повече от храната, тялото, което е нещо повече от облеклото1. Единственият предмет на образованието е това да се научим да не обръщаме внимание на обикновените образователни схеми. Без образование ние сме в ужасната и смъртна опасност да приемаме образованите хора на сериозно. Най-новите прищявки на културата, най-новите софистики на анархизма щяха да ни отнесат ако не бяхме образовани. Няма как да знаем колко стари са всички нови идеи. Щяхме да си мислим, че Християнска наука2 представлява цялото християнство и цялата наука. Щяхме да си мислим, че художествените цветове (art colours) са единствените цветове в изкуството. Необразованият човек винаги ще го е грижа прекалено много за усложненията, за новостите, за модата, за най-новото. Необразованият човек винаги ще е едно интелектуално конте. Но работата на образованието е да ни каже за всички променящи се усложнения, за цялата удивителна красота на миналото. Образованието ни заставя да познаваме, както е казал Арнолд3, най-доброто от литературата, най-доброто от изкуството, най-добрите национални философи. Образованието ни заставя да познаваме всички тях за да можем и без тях.“

G.K. Chesterton, “Education by Fairy Tales”, December 2, 1905, The Illustrated London News, in: Collected Works of G.K. Chesterton (1986), p. 71.

  • 1. Препратка на автора към думите на Исус: „Не е ли животът повече от храната, и тялото – от облеклото?“ Мат. 6:25.
  • 2. Окултно учение, възникнало в края на 19 век в САЩ, започнало да добива популярност и в Европа по времето, когато е писано това есе.
  • 3. Матю Арнолд (1822–1888), английски поет и литературен критик.