Постинг за ФБ
 

В лекция пред студенти в Християнския университет на Оклахома, озаглавена „Особеното предизвикателство на истината“, английският богослов Том Райт говори за капаните, в които изпада съвременното християнство при опита си да отстоява истината, за това по какъв начин Евангелието от Йоан говори за истината и какво е мястото на Библията в цялата тази дискусия. Може би изненадващо за своите слушатели, разглеждайки срещата между Исус и представителя на властта на Рим, Пилат Понтийски, който в хода на техния кратък разговор възкликва цинично, „Що е истина?“, Райт намесва въпроса за властта – как властта на царствата на света гледа на истината и с какво е различно Божието царство? Това според него е ключов въпрос за да можем да разберем как да оценим правилно истинността на самата Библия:

„Трябва да пренесем дебатите относно Библията там, където самата Библия би ги поставила. Т.е. в рамките на разказа за мощната и щедра творческа любов на Бога, достигаща върха си, когато живото Слово умира на кръста и възкръсва, за да въплъти и изрече истината за Божията присъда върху греха и смъртта. И още, когато в Исус Бог полага началото на новото творение: царството, в което истина и власт са едно и също нещо – не защото истината деградира до власт (това е кесаревият път), а защото в Божието царство истината и властта са все начини да говорим за любов. С други думи, имаме нужда от повествователно четене на Библията. Четене, което правилно я представя като история на първоначалното творение и на новото творение, както и на Завета, който стои между тях и – макар и нарушен – остава в сила за тях чрез Словото, което е Исус и чрез диханието на Духа, което в нашите собствени дробове трябва още веднъж да се превърне в слово: слово на действие, слово на Царството, дела със сила, чрез която – както плашещо казва Исус – ще вършим още по-велики неща, защото Той отива при Отца.“1