Постинг за ФБ
За мнозина животът на любов и помирение е също толкова немислим, колкото и самото Възкресение.
 

Великден „… е началото на новия свят, който Богът на Израил винаги е възнамерявал да създаде“ – пише богословът Н. Т. Райт в книгата “Simply Jesus”1. И този нов свят се отличава с различен начин на живот, станал възможен след възкресението на Исус:

„Ето защо в Евангелието според Лука възкръсналият Исус казва на своите последователи да прогласят на света, че вече е възможен един нов начин на живот: живот на „покаяние“ и „прошка“ (Лука 24:47). За нас, западните хора, това звучи малко мрачно, като че ли става дума за едно непрекъснато разкайване, изваждане на показ на греховете ни, за да чуем, че някой ги обявява за простени (до следващия път!). Но то е много, много повече от това. Старото творение живее чрез гордост и възмездие: аз съм сам за себе си и ако някой ми се изпречи на пътя, ще се опитам да си разчистим сметките. Но вече е налице напълно различен начин на живот – живот на любов и помирение, на изцеление, на надежда. Това е един начин на живот, който до онзи момент никой не е опитал, живот, който е немислим за много хора и общности, също толкова, колкото всъщност е немислимо и самото Възкресение. Именно. За това говорим. Добре дошли в новия свят на Исус.“