„Има достатъчно светлина за тези, които копнеят да видят; и достатъчно мрак за тези, склонни да отричат.“, Блез Паскал

Блез Паскал е известен предимно като гениален математик и физик. Трудовете му се смятат за основополагащи в области като алгебрата, теорията на числата, теория на вероятностите, хидростатиката. Изобретател е и на първата сметачната машина. По-малко известно е, че Паскал е бил убеден християнин и защитник на християнската вяра. Той живее във време, когато разумът все повече се възприема като върховен съдник за Истината. За разлика от своите съвременници, Паскал – може би защото има гениален ум, – осъзнава, че разумът е нещо велико, но същевременно и ограничено. Според него за разума винаги ще има граница, отвъд която той никога не може на премине. От друга страна, Паскал недоумява защо хора, които се осланят на разума, подхождат изключително нерационално към основните въпроси за живота, смъртта и собствената си участ. Именно за тези хора, скептици и рационалисти, той подготвя своята „Апология на християнската религия“. Поради ранната му смърт (едва на 39-годишна възраст), съчинението остава незавършено, но записките на Паскал са събрани и публикувани след смъртта му под заглавието „Мисли“.
Редакция ХАРТА предлага някои от тях като част от непознатото наследство на Блез Паскал1: „За разума, човека и християнството“.
  • 1. Заглавието е на редакцията. Всички цитати са взети от „Мисли“ на Блез Паскал, превод Лилия Сталева и Анна Сталева, изд. Наука и изкуство, 1978 г. Номерата в скоби съответстват на подредбата на мислите в това издание.